Expert focus on…

Expert focus on defence and security

Expert focus on railway

Expert focus on economics

O nás:

Jsme mediální skupina Expert Publishing Group, a díky dlouhodobému dynamickému růstu se řadíme mezi největší mediální domy v oblasti expertních specializovaných médií. Věnujeme se kvalitní a moderní žurnalistice, která poskytuje čtenářům jedinečnou informační hodnotu. Naším cílem není pouze informovat. Snažíme se především zasadit fakta do souvislostí, což umožňuje hlubší pochopení jednotlivých událostí. Naše tituly jsou proto postaveny na nejlepších českých expertních novinářích a úzce spolupracujeme také s odborníky. Témata, o kterých píšeme, mají nadnárodní charakter, a proto postupně přecházíme i na anglické mutace. Tím se otevíráme zahraničním čtenářům, a naše práce má v našich odborných tématech celoevropský dopad.

Čím jsme jedineční:

Šéfredaktoři

Naši šéfredaktoři se většinu své profesní kariéry specializují na své obory. Znají prostředí, porozuměli vzájemným vztahům a dokáží číst mezi řádky. Kvalita jejich analýz je na českém trhu vyhledávaná a oceňovaná.

Datová žurnalistika

Naše redakce využívá specializované softwarové nástroje pro získávání informací z online prostředí. Redaktoři se zároveň v této oblasti neustále vzdělávají. Díky tomu jsme schopni analyzovat data, vazby a vztahy, které by jinak zůstaly skryté.

Mezinárodní přesah

Naše analýzy a zpravodajství mají často mezinárodní přesah a jsou úzce spojené s děním v Evropské unii, NATO a dalších organizacích. Proto se stále více zaměřujeme na anglické verze našich titulů a komunikaci s institucemi s celoevropským vlivem.

Partnerství a spolupráce

Spolupracujeme s klíčovými hráči v daném odvětví. Jsme partnerem oborových asociací a komor na české i evropské úrovni. Exkluzivně se účastníme jejich zasedání a jako první zveřejňujeme dané výstupy. Díky úzké spolupráci s těmito organizacemi jsme schopni efektivně komunikovat s podniky v příslušném odvětví.

Eventy, konference, veletrhy

Pravidelně se účastníme klíčových konferencí a veletrhů, které se konají nejen v České republice, ale i v Evropě. Na těchto akcích aktivně participujeme prostřednictvím našich vlastních stánků, rozhovorových studií a partnerských akcí. Tímto způsobem přinášíme exkluzivní rozhovory a reportáže s mezinárodním přesahem, protože jsme přímo na místě a v jádru dění.

Kdo jsme:

SECURITY MAGAZÍN je největším zpravodajským webem v oblasti obrany a bezpečnosti v České republice. Titul na trhu působí již od roku 1994. Měsíční čtenost nyní přesahuje 1,5 milionu návštěvníků. Vydavatelství SECURITY MAGAZÍNU je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Redakce je také partnerem klíčových eventů a veletrhů jako jsou v České republice IDET, NATO Days, v zahraničí MSPO v Kielcích či Eurosatory v Paříži. Magazín zkoumá rozmanité procesy, jimiž procházejí nejen české ozbrojené síly a bezpečnostní složky, ale zaměřuje se také na jejich širší politické a diplomatické souvislosti a vojenskou historii.

Jakub Samek

šéfredaktor

RAILTARGET je jedním z nejvlivnějších železničních online magazínů ve střední a východní Evropě. Vydává se jednak v anglické mutaci, která informuje hlavně o událostech v mezinárodním měřítku a o dění v Evropské unii a jejích institucích. Česko-slovenská mutace pokrývá dění v těchto dvou státech a zkoumá dopady evropských událostí na dané prostředí.  Redakce RAILTARGET se pravidelně účastní všech významných veletrhů, konferencí a eventů železničního sektoru. Přináší z nich reportáže, živá zpravodajství a rozhovory s předními manažery a decision makery v daném odvětví. Dále sleduje jednání parlamentních výborů a Evropské komise se zaměřením na dopady pro železnici.

Alice Randáková

šéfredaktorka

DENÍK VEKTOR je titul, který vychází z úzké spolupráce s předním českým ekonomem Pavlem Kohoutem. Redakce, pod jeho mentoringem, se zaměřuje na poskytování ekonomických analýz a informací o klíčových událostech ekonomicko-energetického prostředí. Autorské texty Pavla Kohouta tvoří klíčovou část obsahu webu, přinášející čtenářům jeho unikátní názory a komentáře.

Pavel Kohout

předseda redakční rady

INFORMACE O SPOLEČNOSTI
EXPERT PUBLISHING GROUP s.r.o.